1

 

1. KONKURS JEST IMPREZĄ DLA AMATORÓW – uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.
2. KONKURS PROWADZONY BĘDZIE W FORMIE CZTERECH ODRĘBNYCH TURNIEJÓW:
A. TURNIEJ RECYTATORSKI
- repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;
- uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
B. TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”
- repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
- dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),
- czas występu nie może przekroczyć 7 minut.
C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
- obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).
D. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
- repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,
- uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany (do przeglądu wojewódzkiego); łączny czas występu nie może przekroczyć1 2 minut.
- przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
U w a g a: w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.
3. KONKURS PROWADZONY JEST W DRODZE WIELOSTOPNIOWYCH PRZEGLĄDÓW: środowiskowych, miejskich, gminnych; powiatowych i/lub rejonowych, wojewódzkich
4. Wojewódzcy organizatorzy Konkursu:
- tworzą wojewódzką sieć eliminacji (miejsca, terminy, kontakty),
- ustalają zasady kwalifikacji laureatów do przeglądu wojewódzkiego.
5. Przeglądy wojewódzkie – odbywają się w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2021 roku, dla wszystkich turniejów OKR;
6. WARUNKI UCZESTNICTWA
- przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu – nieprezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju;
- złożenie wypełnionej karty zgłoszenia we właściwym terminie w sekretariacie organizatora stopnia najniższego (dom kultury, szkoła, biblioteka)
7. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Spotkania Finałowe odbędą się:
• turniej C – 10 – 13 czerwca 2021 roku w Słupsku;
• turniej D – 17 – 19 czerwca 2021 roku we Włocławku;
• turnieje A, B – 24 – 26 czerwca 2021 roku w Ostrołęce.
Informacje oraz karty zgłoszenia są dostępne na stronie:
www.tkt.art.pl
patronat i współfinansowanie
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

DO POBRANIA

>>> REGULAMIN KONKURSU <<<

>>> KARTA - POEZJI ŚPIEWANEJ <<<

>>> KARTA - „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA” <<<

 >>> KARTA - TURNIEJ RECYTATORSKI <<<

>>> KARTA - TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA <<<