Konstytucja 3 Maja

- 2020

Konstytucja

 

Flaga

Jan Matejko,

Konstytucja 3 Maja 1791 roku, 1891

 

Święto Konstytucji 3 maja jest świętem państwowym obchodzonym w Polsce na pamiątkę uchwalenia w1791 roku konstytucjimającej na celu poprawę sytuacji politycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

 

 

Konstytucja 3 maja została uchwalona przez Sejm Czteroletni, jako pierwsza tego typu nowoczesna konstytucja w Europie i druga na świecie. Zmieniono ustrój polityczny kraju z monarchii parlamentarnej na konstytucyjną. Zniesiono liberum veto, uważane za jedną z przyczyn ówcześnie panującej złej sytuacji politycznej kraju i ustanowiono trójpodział władzy znany obecnie, tj. na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą

Współautorem ustawy był ówcześnie panujący król Stanisław August Poniatowski. Oficjalnie ustawa ta, jak i pozostałe postanowienia ogłoszone przez Sejm Czteroletni przestały prawnie obowiązywać już 23 listopada 1793 roku. Obradom Sejmu Czteroletniego towarzyszył sprzeciw szlachty, która obawiała się ograniczenia swojej wolności, licznych przywilejów i wpływów.

Po odzyskaniu przez kraj niepodległości rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja została oficjalnie świętem narodowym 29 kwietnia 1919 roku. Święto nie było uznawane przez władze komunistyczne, a ostatecznie powróciło 6 kwietnia 1990 roku. Polacy w tym dniu często manifestują swój patriotyzm poprzez eksponowanie szczególnie jednego z symbolów polskości, jakim jest biało-czerwona flaga.

W tym szczególnym czasie, kiedy niemożliwe jest organizowanie tradycyjnych obchodów

WYWIEŚ POLSKĄ FLAGĘ !

2-go MAJA w Dzień Flagi Rzeczypospolitej  Polskiej

3-go MAJA w Święto Narodowe